De therapieën.

Wat is de kern van de geboden therapieën?  

In beide gevallen gaat het om het herstellen van de persoonlijke energiebalans.

Cliënten  komen met allerlei klachten.  Het varieert van fysieke- tot sociaal maatschappelijke ongemakken.

Met steekwoorden, het kan gaan om:  stress, burn-out,  trauma’s, levensvragen chronische lichamelijke klachten, relatieproblemen, rouw en spanningen in de familiesfeer.

Bij de intake,  worden  doelstellingen geformuleerd, en wordt bekeken welke therapie het meest veelbelovend is.

In de sessies wordt niet alleen gekeken naar lichamelijke signalen, maar ook naar emotionele gevoelens en gedachten. Door deze (gezamenlijk) te ‘behandelen’ en te ‘neutraliseren’, kom je tot inzicht.

 

Emotieve therapie.

Bij de Emotieve therapie wordt gewerkt met het zogenaamde ‘gevoelscentrum’, waarbij de buik , heel belangrijk is. In de wetenschap wordt steeds meer onderzoek gedaan  naar de functie van ‘ons tweede brein’, de buik (wand).

Doel is het afvoeren van negatieve ladingen die we ervaren rond angst, woede en verdriet. En het bevorderen van positieve verbindingen.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen probleemgerichte therapie (een of twee sessies) en procestherapie(intake en 8 sessies).

 

Transpersoonlijke regressietherapie.

Hierbij gaat het om, bij volledig bewustzijn, terug gaan in de tijd, in dit leven, maar zelfs in vorige levens. 

Als je terug gaat naar de oorsprong van een bepaald probleem, dan kun je door herbeleving  ervaren hoe een gebeurtenis of een bepaalde levensperiode  belastende invloed heeft.

 

Bij beide therapieën is bewustwording heel belangrijk.

Elke sessie  duurt  in de regel 2 uur.

En… hoe jonger je bent, kind of jongere, des te sneller kan therapie werken!